FAQs Complain Problems

वार्ड नं ४

menu

वडा अध्यक्ष : डुरन देवान

फोन नं : ९७४५२६९५३४

 

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : कमला न्यौपाने

           फोन नं. : ९७४५२६९८९३

  • दलित महिला सदस्य : दिल माया लाम्गादे

            फोन नं. : ९८४२७३८४५४

  • सदस्य : निश्चल राई  

            फोन नं : ९८२४९८७६२२

  • सदस्य : कुमार तामाङ्ग

           फोन नं : ९८१६९१६५२५

सचिव 

  • राज देवान

           फोन नं : ९८६९३८३८०४

कार्यालय सहायक

करुणा पौडेल

फोन नं. ९८२४९५२८१२

 

Population: 
३३१७
Ward Contact Number: 
९८४५२६९५३४