FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

menu

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वेवारिसे शिशु व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/18/2024 - 11:11 PDF icon वेबारीसे.pdf
कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८ २०७८/०७९ 04/06/2022 - 10:21 PDF icon कर्मचारी ऐन २०७८ माईजोगमाई.pdf
आय व्यय २०७८/०७९ 06/26/2021 - 13:57 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको करार शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका स.का. र विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि- २०७७ ७७/७८ 10/21/2020 - 15:16 PDF icon CamScanner 10-21-2020 15.09.31.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ७७/७८ 07/08/2020 - 09:47 PDF icon for web.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/06/2019 - 15:59 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाबाट गरिने बजारअनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:41 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:26 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:20 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि....pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:01 PDF icon ३ गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन - maijogmai.pdf

Pages