FAQs Complain Problems

१६ औं गाउँसभाबाट सम्मानित

Read More

माईजोगमाई गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँबजार

Read More

जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण

Read More

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम

Read More

१५ गाउँ औं अधिवेशन २०८०

Read More

१५ गाउँ औं अधिवेशन २०८०

Read More

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852685521
kbasnet2075@gmail.com
छैटौं अधिकृत
९८४२६४७१४१
maijogmaigaupalika@gmail.com